Sunday, January 29, 2006

kailan lang


kalian lang ako
napayapa’t natauhan
na higit ang `Yong pagpapala
kaysa sa aking kakanyahan
na ang buod ng aking buhay
ay pagbukadkad sa hangganan
dahil sa Iyong pagmamahal
ang paglalakbay pala’y

pananahan.para kay kuyakoy
012806.9.43ng.sab.


*photo taken @ arvisu.jesuit.prenovitiate, copyright dougs joson 2006

2 Comments:

Blogger J Lester Maramara, SJ said...

good it is to give thanks and praise God... for so much... so much...

9:01 AM  
Blogger Jeff Pioquinto,SJ said...

wow nice photo. nice composition. very creative.

thanks and God bless

5:10 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home